PIL GENOM DIMMAN


Jag är synestetisk; Jag ville bo i mänsklighetens skymningsfärg syntetiskt Såg dig i en viss ton, men solen stod i zenit Jag ville se det skymma i akacian för evigt Jag drömmer än en dröm om äkta kärlek, brinnande som Fenix

Har flykten i mitt DNA den ringlar som en helix Griper tag om mitt hjärta, hennes minne - Serengetis Men Tvåflodslandet över kinden är Sumerisk


Minnet är poetiskt dock Vindar från en svunnen tid förvirrar hur jag ser på oss Vi två som gick genom alla lidanden- från Savann till Cederskog Har grävt en flod där hennes tårar föll, ner i fjol

Hon fällde träden byggde staden Ur -bilder från sitt minne, utanför så byggde jag en mur Allt är fragmentariskt nu, jag kan inte förklara hur Men vi har somnat i en vakenhet, ingen dröm tar sig ur


Academics sätter ord på mitt mod ♥️

© 2020 my melting heart